نباید دانشمند باشیم که بفهمیم مهاجم می‌خواهیم!

0 دیدگاه