بهمنی: تعداد بلیط ها تصمیم شورای تامین بود

بهمنی: تعداد بلیط ها تصمیم شورای تامین بود

1 دیدگاه

  • علیرضا مروتی
  • 31 شهریور 1398

فقط یک ذره حرکات ژانگولر هم انجام میدادید سیرک کاملی میشد