در پرسپولیس می گفتند خون من آبی است

در پرسپولیس می گفتند خون من آبی است/با علی پروین و مسیح نیا دوست بودم

مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با جواد الله وردی در مورد حواشی استقلال و پرسپولیس و خاطرات گذشته 

0 دیدگاه