سامره: همه چیز از پاس میناوند شروع شد

بعدا در تمرین هم گلم به پرسپولیس را نزدم!

بخش هایی از مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با علی سامره ستاره سابق استقلال

0 دیدگاه