گل سوم آرسنال به اینتراخت (اوبامیانگ)

گل سوم آرسنال به اینتراخت (اوبامیانگ)

1 دیدگاه

  • رسول امینی
  • 28 شهریور 1398

چی میگی دقیقا این دیگه چه نوع گزارش کردنه آخه متفاوت بودن به معنی جلف بازی در اوردن نیستا