صحبت های نصیرزاده در خصوص صحنه پنالتی گرفته نشده

2 دیدگاه

  • علی الهیاری
  • 24 شهریور 1398

با لیگ شروع شد و همه اشتباهات داوری که می گویند جزیی از بازی است به ضرر تیمهای تبریزی رقم می خورد

  • Sharif Firoozi
  • 24 شهریور 1398

حرفاش منطقیه اشتباهات سهویه ولی کاش کمتر بشه