بازگشت ترشتگن و سوارز به تمرینات بارسلونا

سوارز و ترشتگن پس از گذراندن دوران مصدومیت امروز در تمرینات تیم بارسلونا شرکت کردند تا آماده ی همراهی این تیم در ادامه مسابقات شوند

0 دیدگاه