گل اول فنلاند به ایتالیا (پنالتی)

تیمو پوکی در دقیقه 71 از روی نقطه پنالتی دروازه ایتالیا را باز کرد

0 دیدگاه