بدهی های سرسام آور فدراسیون کشتی

در مجمع  فدراسیون کشتی درباره بدهی های میلیاردی فدراسیون کشتی بحث و گفتگو شد. کشتی به عنوان اولین ورزش کشور با بدهی های بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکند به طوری که بودجه دو سال آینده این فدراسیون پیش خور شده است!

0 دیدگاه