گل اول سلتیک به گلاسکورنجرز (اودسون ادوارد)

دو تیم سلتیک و گلاسکو رنجرز در هفته چهارم لیگ اسکاتلند دربی حساس این کشور را انجام میدهند

0 دیدگاه