توضیحات درودگر در مورد دلیل لغو بازی دوستانه فوتسال ایران و قطر

صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون لغو بازی دوستانه با قطر 
این دیدار برای وحید شمسایی ترتیب داده شده بود تا بتواند عنوان آقای گلی جهان را به نام خود ثبت کند 

0 دیدگاه