واکنش درودگر به استعفای انصاری‌فرد از کمیته فوتسال

صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایرانپیرامون استعفای انصاری فرد  از کمیته فوتسال به دلیل ورود ساکت

0 دیدگاه