وریا:بهانه نمی آورم به حمایت نیاز داریم

صحبتهای وریا غفوری پس از شکست برابر ماشین سازی

وریا:بهانه نمی آورم به حمایت نیاز داریم

1 دیدگاه

از اين تيم تضعيف شده انتظار قهرماني ندارم.