پیروزی دادمرز برابر حریف کره جنوبی 55 کیلو

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان - استونی

پیروزی دادمرز برابر حریف کره جنوبی 55 کیلو

0 دیدگاه