پیروزی علیرضا عبدالهی مقابل حریف ترکیه ای (92 کیلو)

علیرضا عبدالهی در شانس مجدد مقابل حریف ترکیه ای خود قرار گرفت و 14 بر 11 پیروز این دیدار شد 

0 دیدگاه