لحظات درگیری و دعوا بین بازیکنان در فوتبال

گاهی اتفاق می افتد که فشار روانی بازی باعث درگیری و از کنترل خارج شدن اعصاب بازیکنان می شود. با هم به تعدادی از این درگیری ها می نگریم.

1 دیدگاه

  • امیر منصوری
  • 23 مرداد 1398

هرچی مسی به این گریس کم محلی میکنه،بجاش اون بی مصرف هی خودشو میخواد بچسبونه به مسی تا صدر اخبار باشه‌.خوشم میاد مسی،مو هم حساب نمیکنه😁

;