اظهارات رییس کمیته ملی المپیک درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها

گوشه ای از صحبت های صالحی امیری درباره پیش بینی های به عمل آمده برای حضور زنان ورزشگاه ها.

0 دیدگاه

;