آخرین وضعیت سهراب مرادی در آلمان از زبان صالحی امیری

صحبت های صالحی امیری درباره مصدومیت سهراب مرادی قهرمان ایرانی در رشته وزنه برداری.

0 دیدگاه

;