شکست حبیبی احسانی مقابل حریف آمریکایی(86 کیلو)

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان - استونی

شکست حبیبی احسانی مقابل حریف آمریکایی(86 کیلو) 

0 دیدگاه

;