صحبتهای‌خیابانی‌درمورد‌سانسور‌مسابقات‌در‌صداوسیما

گزیده ای از مصاحبه پژمان راهبر با جواد خیابانی و سایت آنتن و ورزش سه

سانسور مسابقات در صداوسیما؛سکوت هزینه دار جواد
اول نیمه دوم بازی پرسپولیس پخش شد بعد نیمه اول !

0 دیدگاه