حمیداوی: ما نگفتیم استقلال را نجات دادیم، آنها گفتند


نمی دانم تراکتوری ها دنبال چه چیزی هستند، چیزی عایدشان نمی شود؛
حمیداوی: ما نگفتیم استقلال را نجات دادیم، آنها گفتند ! 

فرهاد حمیداوی می گوید، باشگاه شهرخودرو همچنان با شایان مصلح در حال مذاکره است و ممکن است این بازیکن شاگرد یحیی گل محمدی شود.

0 دیدگاه

;