دایی: مجیزه‌ گوی هیچ مدیری نیستم

گوشه ای از مصاحبه آنتن با علی دایی پیرامون حرف های گفته نشده از گذشته و آینده

0 دیدگاه

;