گالاتاسرای مقصد احتمالی رادامل فالکائو

این بازیکن کلمبیایی مورد توجه باشگاه گالاتاسرای ترکیه قرار گرفته است

0 دیدگاه

;