تمرینات رئال مادرید با حضور خریدهای جدید این تیم

1 دیدگاه

  • سید جعفر موسوی
  • 27 تير 1398

وای مثلث مخوفی داریم هازاد بنزما وینیسوس یا یویچ بجای وینی امیدوارم بیل زود از رئال بره هیچوقت درحد رئال نبود و نیست

;