مارک ویلموتس نظاره گر عملکرد بازیکنان تیم ملی

اختصاصی ورزش سه از استادیوم آزادی‌؛ 

مارک ویلموتس از روی سکوها عملکرد بازی بازیکنان خود را زیر نظر می گیرد.

0 دیدگاه

;