تمرین امروز تیم بارسلونا با حضور گریزمان(24-04-98)

اولین حضور گریزمان در تمرینات بارسایی ها

1 دیدگاه

دراین تمرینات اصول کلی وجزیی کامبک خوری توسط لیونل مسی به گریزمان اموزش داده شد🤣🤣🤣

;