امیری: به امید خدا به پرسپولیس برمی‌گردم

امیری: به امید خدا به پرسپولیس برمی‌گردم

4 دیدگاه

  • مصطفی شاهی
  • 21 تير 1398

خونه خودشه و امسالم پوکر‌قهرمانی واسه ماس

  • هاشم زارعی
  • 21 تير 1398

به امید خدا نیایی پرسپولیس پارسال تو شرایط سخت پرسپولیس روتنهاگذاشت حالا هم توقع داره بیای پرسپولیس گرفتن احمدزاده هم اشتباه بود

  • Rez Footbaall
  • 22 تير 1398

با حرفت موافقم... پرسپولیس جای خیانت کارا نیس... مدیر عامل پرسمولیس با اوردن خیانت کارا رو مخه

  • Rez Footbaall
  • 22 تير 1398

ایشاا... نیاای... هرگز ب افرادی مثل تو نیاز نداریم... عرب اگ ب خواد اینو برگردونه رسماا داره توطئه میکنه و خیانت. تیمی ک با غیرت خودش پارسال و خیانت بازیکنای قبلی تحمل کرد مشکلاتو و مصدومیتا رو ۱۲ نفر کلا بود الان داره همون خیانتارو دونه دونه ب تیم میاره ک چیو ثابت کنه؟؟؟ نمیخواین اقاا نیااا

;