چنگیز اوندر زیر ذره بین بایرن مونیخ

این بازیکن جوان و آینده دار ترک تبار و شاغل در آ اس رم مورد توجه باشگاه بایرن مونیخ قرار گرفت.

0 دیدگاه