گل تیمی زیبا با لمس توپ توسط یازده بازیکن تیم!

گل تیمی زیبا با لمس توپ توسط هر یازده بازیکن تیم در لیگ آمریکا.
دیدار بین دو تیم نیویورک سیتی و فیلادلفیا

0 دیدگاه