حسین حسینی :به فتحی گفتم پیش پرداخت من را به پاتوسی بدهید

1 دیدگاه

دروغ که استخون نداره

;