تمامی گلهای سرخیو آگوئرو در لیگ برتر جزیره 19-2018

مرور تمامی گلهای سرخیو آگوئرو در لیگ برتر جزیره فصل 19-2018

1 دیدگاه

  • Alireza Ansasri
  • 30 خرداد 1398

بهترین مهاجم دنیا در باکس محوطه جریمه و بهترین تمتم کننده کسی نیست جز کینگ اف د نورث اگوئروووووووووووو. عشقه عشق اما همیشه زیر سایه مسی بود

;