توضیحات طاهری در مورد قرارداد و شکایت علی دایی

مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با علی اکبر طاهری در مورد حواشی باشگاه پرسپولیس

0 دیدگاه

;