ماجرای پرتاب قندان در جلسه توسط طاهری

مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با علی اکبر طاهری در مورد حواشی باشگاه پرسپولیس

0 دیدگاه

;