دلخوری طاهری از رسانه ها بخاطر افشای بد موقع ماجرای طارمی و ریزه اسپور

مدیرعامل اسبق پرسپولیس از مشکلات مالی و عملکرد مالی خود در زمان مدیریتش در باشگاه پرسپولیس می گوید

0 دیدگاه

;