صحبتهای پوریا یلی پس از پیروزی مقابل لهستان

صحبتهای پوریا یلی پس از پیروزی مقابل لهستان

1 دیدگاه

  • علی اهری
  • 25 خرداد 1398

استرس از سرو روت میباره وقتی تو زمینی...من دو متر و ده سانت قدم بود از رو تور پایین نمیومدم (: یکم اعتماد به نفس داشته باش پسر. قوچانی هستی باید دل شیر داشته باشی

;