تمامی گلها و پاس گلهای فرناندز،پدیده جوان اسپورتینگ

تمامی گلها و پاس گلهای برونو فرناندز پدیده جوان اسپورتینگ

1 دیدگاه

  • رونالدو (5قهرمانی اروپا،کل تاریخ بارسا5قهرمانی اروپا)
  • 23 خرداد 1398

این بازیکن عالیه

;