بازگشت جام قهرمانی اروپا به آنفیلد و رونمایی از آن

2 دیدگاه

  • sa cr7
  • 23 خرداد 1398

مگه مسی پارسال قول نداد که میارتش نیوکمپ؟مگه امیرشیخ .گاداف.مهدی محمدی و بقیه پپسی فنا نگفتن میاریمش نیوکمپ؟؟😂😂😂😂ای بابا چی؟؟افتابه پلاستیکی روبردن نیوکمپ؟؟🤣🤣🤣مرسی دمتون گرم.اونم غنیمته برابارسا🤣

  • sa cr7
  • 23 خرداد 1398

مگه مسی پارسال قول نداد که میارتش نیوکمپ؟مگه امیرشیخ .گاداف.مهدی محمدی و بقیه پپسی فنا نگفتن میاریمش نیوکمپ؟؟😂😂😂😂ای بابا چی؟؟افتابه پلاستیکی روبردن نیوکمپ؟؟🤣🤣🤣مرسی دمتون گرم.اونم غنیمته برابارسا🤣