چالش ضربات ایستگاهی در تمرینات تاتنهام

تمرینات تاتنهام در حالی برگزار شد که بازیکنان این تیم در لحظاتی از تمرین به تمرین ضربات ایستگاهی پرداختند

0 دیدگاه