تمرین تیم ملی انگلیس 04-03-98

تیم ملی انگلیس با حضور ستارگانش به تمرین پرداختند.

0 دیدگاه

;