پیش نمایش جام ملتهای آفریقا ; مصر 2019

جام ملتهای آفریقا به میزبانی مصر در سال 2019 آغاز خواهد شد  . نگاهی می کنیم به ستارگان آفریفا و هیجان وصف نشدنی این رقابت ها . نگاهی به ستارگان بزرگ قاره آفریقا ;  محمد صلاح ، سادیو مانه ، ریاض محرز ، حکیم زیاش و بسیاری از ستارگان بزرگ دنیای فوتبال

0 دیدگاه