سیوهای فوق العاده دروازه بانها در سال 2019

سیوهای حماسه ساز و فوق العاده دروازه بانها در سال 2019 که باعث نجات یک تیم می شوند. دروازه بانانی که با ایفای یک عملکرد خوب تاثیر بسیاری در موفقیت یک تیم می شوند. در این کلیپ نمونه های بسیار تماشایی از نقش آفرینی های دروازه بانها در درون دروازه را مشاهده می کنیم

 

 

0 دیدگاه