نقشه عجیب بازیکنان گالاتاسرای برای وقت کشی

4 دیدگاه

  • MOHAMMAD MADRIDISTA
  • 29 ارديبهشت 1398

فوتبال کثیف...

  • مرتضی پروندی
  • 29 ارديبهشت 1398

واقعا لیگ کثیفی داره ترکیه...

  • فارس فیروزآباد
  • 29 ارديبهشت 1398

همش وقت کشی میکرد گالاتسرای جوری که 10دقیقه وقت اضافه گرفت داور..فک نمیکردم تیم ریشه دار و با اسم و رسم گالاتسرای اینقد بخواد قت تلف کنه

  • امیر منصوری
  • 29 ارديبهشت 1398

بهتره بگید نقشه کثیف نه نقشه‌ عجیب.