گل اول پاختاکور به پرسپولیس(سرگیف)

گل اول پاختاکور به پرسپولیس(سرگیف)

1 دیدگاه

وااااااای آب داغ بر پیکریه فینالیست سال قبل و‌هوادارانش،،یاشاسین پاختاکور