کسب مدال برنز وزن 65 کیلوگرم توسط پیمان بیابانی (قهرمانی آسیا)

پیمان بابایی نماینده 65 کیلوگرم کشورمان در رده بنده مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در چین حریف ازبکستان خود را با نتیجه 3 بر 2 شکست داد و به مدال برنز آسیا رسید

0 دیدگاه

;