صحبتهای فلاح‌زاده‌وغلامپور راجع‌به تغییرعجیب گلرهابرابر سپاهان

صحبت های حامد فلاح زاده در مورد تغییر عجیب گلرها در دیدار برابر سپاهان و دفاع غلامپور از تصمیم دایی برای تغییر گل سایپا

0 دیدگاه