موتو جی پی آمریکا 2019؛ الکس رینز به پادشاهی مارکز پایان دارد

الکس رینز، موتورسوار سوزوکی اولین پیروزی موتوجی پی خود را در گرندپری آمریکا کسب می کند.

موتورسوار سوزوکی به خوبی توانست مسابقه اش را مدیریت می کند و در دورهای پایانی با سبقت از ولنتینو روسی، به پادشاهی مارک مارکز در آستین آمریکا پایان دهد. دکتر با فاصله ی 0.462 ثانیه ای در مکان دوم قرار گرفت و جک میلر نیز توانست بالاتر از آندره دویزیوسو قرار گرفته و سکو کسب کند.

0 دیدگاه

;