تمرین امروز آرسنال در اردوی دبی (02-01-98)

1 دیدگاه

  • آرسنال پیرس سه شیرها
  • 3 فروردین 1398

آرسنال در ۵ بازی اخیر در لیگ : ۴ برد و ۱ مساوی (با بد شانسی). خوشحالم که ولبک به زو ی به تیم بر خواهد گشت. به احتمال زیاد قبل از ماه میِ.

;