صحبت‌های زیدان درباره وضعیت گرت بیل در رئال مادرید

2 دیدگاه

  • سید جعفر موسوی
  • 25 اسفند 1397

به نظر من خیلی بازیکنهای ایران از بیل بهترن بیل باید بره لیگ هند بهتر واسش بعنوان یک رئال با تعصب

  • سید جعفر موسوی
  • 25 اسفند 1397

به نظر من خیلی بازیکنهای ایران از بیل بهترن بیل باید بره لیگ هند بهتر واسش بعنوان یک رئال با تعصب

;