شباهت‌جالب‌گل الشحانیه‌به الریان به گل‌گرت‌بیل‌به‌بارسلونا

1 دیدگاه

بیل سریعترین بازیکن دنیاست و از امباپه هم سریعتره و هیچکس تو سرعت و استقامت به گرد پاش نمیرسه

;