چرا تساوی مقابل بایرن، بهترین نتیجه برای لیورپول است؟

0 دیدگاه